Αθλητικός

Οι σχολές χορού Galena's Dance Studios δίνουν την δυνατότητα στους μαθητές τους να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς, λαμβάνοντας μέρος σε ατομικές η ομαδικές χορογραφίες.