Κοινωνικός

Δυνατότητα συμμετοχής σε παραστάσεις που διοργανώνουν οι σχολές χορου Galena's Dance Studios και για όσους επιθυμούν αξιολόγηση του επιπέδου τους μέσα από χορογραφίες στο τέλος κάθε εκπαιδευτικής χρονιάς απο το IDTA (International Dance Teachers Association) της Αγγλίας.