Επικοινωνία

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με την σχολή του Χολαργού μπορείτε να χρησιμοποιείσετε έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Τηλεφ.: 210 65 61 355
E-Mail: kx@galenasdancestudios.gr