Επικοινωνία

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με την σχολή του Χαλανδρίου μπορείτε να χρησιμοποιείσετε έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Τηλεφ.: 210 68 00 422
E-Mail: kx@galenasdancestudios.gr

Map-Χάρτης