Επικοινωνία

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με την σχολή της Γλυφάδας μπορείτε να χρησιμοποιείσετε έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Τηλεφ.: 210 89 40 001
E-Mail: kx@galenasdancestudios.gr