Επικοινωνία

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με την σχολή της Νέας Σμύρνης μπορείτε να χρησιμοποιείσετε έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Τηλεφ.: 210 93 22 311
E-Mail: kx@galenasdancestudios.gr