Επικοινωνία

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με την σχολή της Κηφισιάς μπορείτε να χρησιμοποιείσετε έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Τηλεφ.: 210 62 31 160
E-Mail: kx@galenasdancestudios.gr